Hỏi bởi: Tran Tran  lúc 02:31 chiều ngày 10/09/2020a | 1 trả lời | 88 lượt xem

Xin hỏi quý cục, công ty chúng tôi muốn công bố sản phẩm hạt đậu ngự tươi thì cần kiểm nghiệm các chỉ tiêu gì ạ. Xin quý giải đáp giúp chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn!

TRẢ LỜI

Cục đã trả nội dung tương tự và đăng tải trên trang Web của Cục, đề nghị Công ty tham khảo tại địa chỉ:

http://www.nafiqad.gov.vn/nguoidung/DoiThoaiTrucTuyen/ChiTietCauHoi/tabid/330/wikiId/12336/language/vi-VN/Default.aspx


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO