Hỏi bởi: Nguyễn Thị Lý  lúc 01:51 chiều ngày 08/09/2020a | 1 trả lời | 114 lượt xem

Xin chào Cục, Tôi có doanh nghiệp kinh doanh gạo đã được đóng bao, vậy xin cục công ty tôi có thuộc diện buộc phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm không ạ

TRẢ LỜI

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP: cơ sở “Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵnkhông thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

      “Thực phẩm bao gói sẵn được quy định tại khỏan 27, Điều 2, Luật An toàn thực phẩm. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO