Hỏi bởi: Bùi công thái  lúc 07:41 tối ngày 07/09/2020 | 1 trả lời | 134 lượt xem

Xin quý cục cho hỏi đối tượng kinh doanh nhỏ lẻ tại chợ (sạp rau, sạp thịt) thuộc diện ký cam kết bên công thương hay nông nghiệp

TRẢ LỜI

       Đề nghị bạn liên hệ với Ủy ban nhân dân cấp phường/xã để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO