Hỏi bởi: Vinh  lúc 04:05 chiều ngày 07/09/2020a | 1 trả lời | 76 lượt xem

Kính gửi quý Cục! Tôi xin hỏi xuất khẩu cá dũa (mahi mahi) có tên khoa học là Coryphaena Hippurrus đi thị trường Mỹ có phải làm iccat không?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:14 chiều ngày 01/10/2020a

- Theo các quy định tại các Hướng dẫn số 01-21 SDP và số 01-22 SDP của Ủy ban quốc tế về bảo tồn các loài cá ngừ Đại Tây Dương – ICCAT, lô hàng sản phẩm cá ngừ, cá kiếm xuất khẩu vào lãnh thổ các nước thành viên của ICCAT phải có Giấy chứng nhận ICCAT. Do vậy cá dũa (mahi mahi) không thuộc đối tượng làm chứng nhận ICCAT.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO