Hỏi bởi: Nguyễn Thị Thắm  lúc 11:51 sáng ngày 07/09/2020 | 1 trả lời | 86 lượt xem

cho tôi hỏi những nước trong danh sách này cần điều kiện gì để được nhập khẩu thủy sản khác các nước còn lại:http://www.nafiqad.gov.vn/lists-of-establishments-authorized-for-export-fish-and-fishery-pr

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:15 chiều ngày 01/10/2020a

- Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia (tại địa chỉ website nêu trên) là các quốc gia đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Cơ quan thẩm quyền Việt Nam (NAFIQAD) trong kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm thủy sản giữa 2 nước. Theo đó, các doanh nghiệp trong danh sách của các nước nêu trên đáp ứng các yêu cầu về ATTP để xuất khẩu vào Việt Nam, các lô hàng xuất khẩu được kiểm tra và cấp chứng thư bởi Cơ quan thẩm quyền nước xuất khẩu.

- Tuy nhiên, ngoài các yêu cầu về ATTP, sản phẩm nhập khẩu cần tuân thủ các quy định khác có liên quan khác như kiểm dịch động thực vật, CITES,….

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO