Hỏi bởi: Nguyen Thanh Nhan  lúc 10:55 sáng ngày 28/08/2020 | 1 trả lời | 203 lượt xem

Kính gởi Cục , theo công văn 1988/QLCL-CL1 Hà Nội ngày 29 tháng 10 năm 2019 , về cảnh báo Chlorate trong đối với lô hàng cá tra xuât khẩu, nếu thực hiện kiểm soát chlorine dư không quá 1 mg/L, trong nước rửa thủy sản thủy sản thì không thể tiêu diệt vi sinh vật , mà rửa hơn thì dư lượng chlorate lại vượt mức mặc định của Chau Âu 0.01 mg/kg, đến bây giờ EU có đưa ra bàn thống nhất ngưỡng chlorate là bao nhiêu và cục có thông tư nào MỚI hướng dẫn các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU để vừa kiểm soát được vi sinh vật và không vượt ngưỡng mặc định 0.01mg/kg của EU, xin cho em thông tin, chân thành cảm ơn quí Cục!

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 09:19 sáng ngày 18/09/2020

- Năm 2008, Ủy ban Châu Âu đã ban hành quy định (EC) số 2008/865/EC theo đó, các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa Chlorate bị đưa ra khỏi danh mục được phép sử dụng. Theo quy định mới nhất của Liên minh EU tại Chỉ thị số (EU) 2020/749 ngày 04/6/2020 (sửa đổi Phụ lục III, Chỉ thị số 396/2005 qui định mức dư lượng tối đa đối với Chlorate trong một số sản phẩm), dư lượng chlorate cho phép trong thủy sản và sản phẩm thủy sản chưa được quy định cụ thể; tuy nhiên, mức giới hạn mặc định vẫn áp dụng ở mức MRL = 0,01 mg/kg. Theo khuyến cáo của WHO mức dư lượng tối đa cho phép Chlorate trong nước uống là 0,7 mg/kg và áp dụng chung cho sản xuất, chế biến tất cả loại thực phẩm dư lượng Chlorin dư không quá 1 mg/L.

- Theo quy định EU, việc sử dụng nước có hàm lượng chlorine dư cao để kiểm soát ô nhiễm vi sinh vật trong quá trình chế biến thực phẩm là không được phép theo quy định tại Điều 3.2 Quy định EU số 853/2004.

- Để đánh giá lại mức độ chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm Chlorate và đề xuất biện pháp kiểm soát để chấm dứt tình trạng ô nhiễm Chlorate trong sản xuất, chế biến cá tra đông lạnh, Cục đang thực hiện nhiệm vụ “Điều tra, giám sát xác định nguyên nhân và biện pháp khắc phục ô nhiễm chlorate trong chế biến cá tra đông lạnh” dự kiến hoàn thành trong năm 2020.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO