Hỏi bởi: Lưu văn Thành  lúc 09:38 sáng ngày 27/08/2020 | 1 trả lời | 152 lượt xem

Kính gửi Cục: Doanh nghiệp nước mắm chúng tôi có xây dựng và thực hiện chương trình HACCP, chủ yếu tiêu thụ nội địa, 03 năm liên tiếp (2017-2019) chúng tôi có lấy mẫu thẩm tra gồm: nguyên liệu, mẫu vệ sinh công nghiệp, mẫu nước…để gửi phòng kiểm nghiệm và kết quả đều đạt. Như vậy Doanh nghiệp chúng tôi để giảm chi phí có được giảm lấy mẫu 01 năm (2020) được ko?xin quý cục sớm trả lời.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 09:17 sáng ngày 18/09/2020

- Theo yêu cầu của Chương trình quản lý chất lượng, ATTP theo HACCP, it nhất mỗi năm một lần, cơ sở thực hiện đánh giá và điều chỉnh lại kế hoạch HACCP cho phù hợp với thực tế khi có bất kỳ sự thay đổi nào có thể gây ảnh hưởng đến kết quả phân tích mối nguy, xác định CCP, hoặc tính hiệu quả của kế hoạch HACCP nhằm đảm bảo kiểm soát hữu hiệu các mối nguy đáng kể.

- Do vậy, doanh nghiệp cần đánh giá kết quả thực hiện thực tế để điều chỉnh kế hoạch lấy mẫu thẩm tra cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả của việc kiểm soát mối nguy về ATTP.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO