Hỏi bởi: Tuấn  lúc 03:35 chiều ngày 24/08/2020a | 1 trả lời | 128 lượt xem

Kính gửi Cục: Trường hợp Cưa hàng A (đăng ký kinh doanh hộ cá nhân, bán hoa quả nhập khẩu và bán các loại quả xấy là hàng nhập khẩu) vi phạm bán hàng Thực phẩm Nông sản không có nhãn phụ bằng tiếng Việt nam, trường hợp này áp dụng Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định xử lý VPHC trong lĩnh vực tiêu

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 08:42 sáng ngày 01/09/2020
Khoản 3 Điều 3 Nghị định 119/2017/NĐ-CP đã quy định cụ thể về “tổ chức”. Các đối tượng không phải “tổ chức” áp dụng mức phạt tiền giảm đi một nửa (trừ quy định tại các điều 11,12,13) theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Nghị định 119/2017/NĐ-CP. 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO