Hỏi bởi: Tô Văn Thơ  lúc 03:40 chiều ngày 17/08/2020a | 1 trả lời | 124 lượt xem

Dạ,kính gửi quý Cục.Tôi muốn hỏi về các yêu cầu mới nhất đối với sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường Úc?Cảm ơn.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 11:00 sáng ngày 31/08/2020
Anh/chị có thể truy cập vào Cơ sở dữ liệu về điều kiện nhập khẩu của Bộ Nông nghiệp, Tài nguyên nước và Môi trường của Úc tại địa chỉ:
https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ImportConditions/Search/ và sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu về các yêu cầu mới nhất đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Úc. Hoặc Liên hệ với Các Trung tâm CL NLTS vùng thuộc Cục để được hướng dẫnCopyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO