Hỏi bởi: KHUYẾN  lúc 10:29 sáng ngày 15/08/2020 | 1 trả lời | 162 lượt xem

kính gửi Quý Cục, cho tôi hỏi : giới hạn chỉ tiêu vi sinh,hóa học của thủy sản đông lạnh xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc?;

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 11:02 sáng ngày 31/08/2020
- Danh mục chỉ tiêu, giới hạn cho phép đối với sản phẩm thủy sản đông lạnh được thực hiện theo Quyết định 2864/QĐ-BNN QLCL ngày 24/11/2011 và Quyết định 1471/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/6/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Nội dung các Quyết định được đăng tải tại website  http://nafiqad5.gov.vn/vanban/detail/Quyet-dinh-2864-QD-BNN-QLCL-6/ http://nafiqad5.gov.vn/vanban/detail/Quyet-dinh-1471-QD-BNN-QCopyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO