Hỏi bởi: Nguyễn Hoàng Khánh  lúc 06:11 chiều ngày 13/08/2020a | 1 trả lời | 115 lượt xem

Kính gửi Quý Cục, Hiện tại bên bên mình đang muốn xuất khẩu hàng nước mắm sang thị trường EU thì cần xin mã xuất hàng DL HK như thế nào?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 11:06 sáng ngày 31/08/2020
- Trường hợp doanh nghiệp là cơ sở sản xuất nước mắm: cơ sở phải thực hiện đăng ký thẩm định để cấp Giấy chứng nhận ATTP theo quy định tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ NN&PTNT (được sửa đổi bởi các Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT, 16/2018/TT-BNNPTNT). Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu, cơ sở được NAFIQAD cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP và 01 mã số cơ sở theo hệ thống mã số quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 48. Theo đó, cơ sở sản xuất sản phẩm nước mắm xuất khẩu sẽ được cấp mã số NMxxxx (xxx là số thứ tự). NAFIQAD sẽ bổ sung cơ sở vào danh sách được phép xuất khẩu để đề nghị Cơ quan thẩm quyền EU công nhận. Sau khi cơ quan thẩm quyền EU công nhận đưa vào danh sách được phép xuất khẩu, cơ sở mới xuất khẩu các sản phẩm thủy sản vào thị trường này. - Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị xuất khẩu (không có cơ sở sản xuất): doanh nghiệp ký kết hợp đồng mua thành phẩm nước mắm từ các cơ sở có tên trong danh sách các cơ sở chế biến thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào EU và đứng tên là đơn vị xuất khẩu. Danh sách được đăng tải trên website của Cục tại địa chỉ: http://nafiqad.gov.vn/danh-sach-doanh-nghiep-che-bien-thuy-sanviet-nam-du-dieu-kien-bao-dam-an-toan-thuc-pham-va-xuat-khauvao-cac-thi-truong_t221c330n39 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO