Hỏi bởi: Hiển  lúc 08:15 sáng ngày 11/08/2020 | 1 trả lời | 113 lượt xem

Xin cho hỏi tỷ lệ mạ băng của các dòng sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu như thịt, mực từ Trung Quốc.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 11:07 sáng ngày 31/08/2020
- Hiện nay, Việt Nam chưa quy định về tỷ lệ mạ băng đối với sản phẩm thủy sản nhập khẩu.
- Để được hướng dẫn chi tiết, bạn liên hệ với Cục Thú y (cơ quan kiểm dich, kiểm tra ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN và PTNT). 

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO