Hỏi bởi: Hùng  lúc 10:00 sáng ngày 02/08/2020 | 1 trả lời | 142 lượt xem

Xin quý cục cho biết sản phẩm nem chua (nem được chế biến từ thịt qua quá trình lên men) có được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP không? Cảm ơn quý cục!

TRẢ LỜI

       Nếu cơ sở của bạn chế biến sản phẩm nem chua (nem được chế biến từ thịt qua quá trình lên men) thì thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định tại Điều 11, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại địa phương) để được hướng dẫn là thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định của Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO