Hỏi bởi: Hoàng Trọng Hiển  lúc 10:16 sáng ngày 16/07/2020 | 1 trả lời | 203 lượt xem

Kinh thưa quý cục. Gia đình tôi thu gom rau, củ, quả của các cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ mang đi đổ cho các cơ sở bán lẻ tại các chợ. xin hỏi quy cục gia đình tôi có phải thuộc diện cấp cơ sở đủ điều kiện không?

TRẢ LỜI

        Theo mô tả, Cơ sở của bạn thuộc loại hình kinh doanh thực phẩm. Nếu cơ sở thuộc diện nhỏ lẻ quy định tại khoản 10 Điều 3 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 thì không thuộc diện cấp Giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (quy định tại điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018.). Trường hợp chưa rõ, đề nghị liên hệ với Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tại địa phương để được hướng dẫn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO