Hỏi bởi: Ksor Phem  lúc 03:15 chiều ngày 15/07/2020a | 1 trả lời | 206 lượt xem

Kính chào Quý cục ạ. Hiện nay lĩnh vực an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản (thịt các loại, rau củ, quả các loại..) ngày càng được quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Cho hỏi Cục ạ. Hiện nay có những hộ có đăng ký kinh doanh (kinh doanh giết mổ heo, bò quy mô hộ gia đình, mỗi ngày giết mổ tại hộ gia đình 01--02 con heo. Vậy điều kiện để đảm bảo hồ sơ, thủ tục quản lý các hộ này cần những điều kiện gì, đặc biệt trong việc thực hiện bộ tiêu chí về nông thôn mới 17.8 về an toàn thực phẩm. Rất mong được hồi đáp từ Quý cục.

TRẢ LỜI

       Nội dung bạn hỏi thuộc phạm vi quản lý của ngành thú y. Đề nghị bạn liên hệ với Cục Thú y hoặc Chi cục Chăn nuôi Thú y địa phương để được cung cấp thông tin đầy đủ.  

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO