Hỏi bởi: Nguyễn Đức Quý  lúc 11:10 sáng ngày 14/07/2020 | 1 trả lời | 274 lượt xem

Kính gửi quý Cục! cơ sở tôi sản xuất giò chả. Vừa qua có Đoàn kiểm tra đến lấy mẫu và kết quả mẫu giò của tôi có hàm lượng Sodium Benzoate là 2.156 mg/kg. Như vây cơ sở tôi có bị phạt không và văn bản nào quy định về mức giới hạn của Sodium Benzoate trong giò chả. Xin trân trọng cảm ơn quý cục!

TRẢ LỜI

       1. Văn bản quy định về mức giới hạn của Sodium Benzoate: Đề nghị cơ sở xem tại Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm.

       2. Sản phẩm giò, chả của cơ sở (thịt xay đã qua xử lý nhiệt – Mã 8.3.2) không thuộc đối tượng sử dụng phụ gia thực phẩm Sodium Benzoate (quy định tại phụ lục 2B và phụ lục 4 của Thông tư số 24/2019/TT-BYT).

       3. Việc kết luận cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan thanh tra/kiểm tra quyết định trên cơ sở hồ sơ vụ việc và kết quả kiểm nghiệm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO