Hỏi bởi: HANY  lúc 08:57 sáng ngày 10/07/2020 | 1 trả lời | 3702 lượt xem

Kính gửi Quý Cục, tôi muốn tiến hành công bố cho sản phẩm của ghẹ, tôi có đăng kí kiểm nghiệm theo QCVN 8-3 tôi có cần kiểm các chỉ tiêu vi sinh gồm salmonella, E.coli, staphylococci dương tính với coagulase đủ 5 lần để biết sản phẩm mình đạt hay không đạt không ạ?

TRẢ LỜI

- Theo QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm tại mục I.3.3 về giải thích từ ngữ: ký hiệu n là số mẫu cần lấy từ 01 lô sản phẩm để gửi kiểm nghiệm 1 lần chứ không phải lấy mẫu 5 lần cho 5 lô sản phẩm ghẹ khác nhau.

 

- Đồng thời, Công ty cần đánh giá ô nhiễm vi sinh để gửi Phòng kiểm nghiệm đủ năng lực để phân tích đủ các các chỉ tiêu cần thiết theo quy định tại Mục II.4 của QCVN 8-3:2012/BYT.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO