Hỏi bởi: Phạm Thị Duyên  lúc 08:55 sáng ngày 03/07/2020 | 1 trả lời | 3698 lượt xem

Chào Quý cục! Công ty tôi làm về mặt hàng thủy hải sản đông lạnh. Đã được cấp Code EU. Tôi muốn hỏi: Theo yêu cầu để duy trì Code EU Đội ngũ Quản lý chất lượng được yêu cầu như thế nào về: 1) Số lượng, trình độ?. 2) Thành viên Đội HACCP có bắt buộc yêu cầu có chứng chỉ HACCP không?. Bắt buộc gồm những bộ phận nào. 3) Có quy đinh nào về nôi dung trên không ạ! Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI

Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNH và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT) trong đó quy định: một cơ sở sản xuất thủy sản độc lập cần có đội ngũ cán bộ quản lý chất lượng riêng với ít nhất 03 (ba) nhân viên thực hiện kiểm soát ATTP trong quá trình sản xuất và ít nhất 01 (một) nhân viên hoàn thành khóa đào tạo về quản lý ATTP theo nguyên tắc Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn - HACCP do cơ quan, tổ chức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chức năng, nhiệm vụ đào tạo quản lý ATTP theo nguyên tắc HACCP thực hiện.

- Ngoài ra, yêu cầu về năng lực của đội HACCP, bạn cần tham khảo yêu cầu nêu tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 02:2009/BNNPTNT - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản – Chương trình đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm theo nguyên tắc HACCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO