Hỏi bởi: Diễm  lúc 03:54 chiều ngày 25/06/2020a | 1 trả lời | 3696 lượt xem

Sau khi Bộ NNPTNT có công văn số 3243/BNN-QLCL ngày 14/5/2020 gửi UBND tỉnh Cà Mau về việc đề nghị UBND tỉnh Cà Mau tạm dừng thực hiện Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 06/01/2020. Theo như Quyết định 1134/QĐ-UBND tỉnh Cà Mau ngày 22/6/2020 về việc giao nhiệm vụ từ Chi cục QLCL Nông Lâm sản và Thủy sản cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau, như vậy không biết Bộ NNPTNT có ý kiến như thế nào với việc UBND tỉnh Cà Mau vẫn thực hiện quyết định số 22/QĐ-UBND?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:06 chiều ngày 08/07/2020a
Đề nghị anh chị cung cấp đủ thông tin số điện thoại và địa chỉ email (theo Quy định tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và câu hỏi về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản ban hành kèm quyết định số 356/QĐ-QLCL ngày 19/08/2014 của Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để có trả lời cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO