Hỏi bởi: Bùi công tài  lúc 06:57 chiều ngày 19/06/2020a | 1 trả lời | 3732 lượt xem

Xin quý cục cho biết nuôi trồng nấm đông trùng hạ thảo thuộc ngành nào quản lý ạ

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 04:07 chiều ngày 08/07/2020a
Đề nghị anh chị nêu rõ mục đích nuôi trồng đông trùng hạ thảo, trường hợp sản phẩm được sử dụng làm thuốc, thực phẩm chức năng, anh chị liên hệ với các đơn vị thuộc ngành Y tế để được hướng dẫn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO