Hỏi bởi: Lê Quý Son  lúc 08:44 sáng ngày 18/06/2020 | 1 trả lời | 3712 lượt xem

Kính gửi quý Cục, Chúng tôi là doanh nghiệp sản xuất nước mắm hiện nay tôi đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, nay do hoạt động kinh doanh chưa hiệu quả, nên chúng tôi có nhu cầu cho 01 Công ty khác thuê 01 số hồ chứa mắm và 01 phần diện tích xưởng chế biến. Như vậy Công ty thuê diện tích của tôi họ có quyền được đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP không, mong cục sớm trả lời.

TRẢ LỜI

- Theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNH và Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT), mỗi Cơ sở sản xuất thực phẩm thủy sản độc lập đáp ứng quy định về bảo đảm ATTP được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, mã số tại địa chỉ. Do vậy, việc Công ty của bạn cho thuê một phần nhà xưởng chưa đủ điều kiện là cơ sở sản xuất thủy sản độc lập theo quy định.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO