Hỏi bởi: duyên  lúc 08:52 sáng ngày 14/05/2020 | 1 trả lời | 1337 lượt xem

thủ tục đăng kí tham gia học và thi kiến thức ATVSTP

TRẢ LỜI

* Đối với kiểm tra xác nhận kiến thức thuộc quản lý của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn:
- Cục Quản lý chất lượng NLS&TS đã ban hành quyết định 381/QĐ-QLCL ngày 12/9/2014 kèm theo tài liệu tập huấn và bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Anh/chị học, ôn tập theo bộ tài liệu tập huấn và câu hỏi đánh giá nêu trên.
- Thủ tục đăng ký kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, anh/chị hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục hoặc Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS Trung Bộ/Nam Bộ theo quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Công Thương.
- Anh chị có thể liên hệ với Chi cục Quản lý chất lượng NLS và TS Trung Bộ/Nam Bộ hoặc Phòng Chất lượng thủy sản thuộc Cục để được hướng dẫn chi tiết. Thông tin liên hệ truy cập tại địa chỉ website của Cục:
h}p://nafiqad.gov.vn/danh-ba-dien-thoai_t221c291n53


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO