Hỏi bởi: Đỗ Thị KIm Pha  lúc 04:29 chiều ngày 03/04/2020a | 1 trả lời | 303 lượt xem

kính gửi chi Cục, Công ty tôi sản xuất mặt hàng bột cá, mỡ cá dùng để chế biến làm thức ăn cho động vật. Do vậy, công ty tôi nên đăng ký hồ sơ ở cục nào để được cấp phép xuất khẩu sang EU.

TRẢ LỜI

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu không dùng làm thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Cục Thú y. Do đó, anh/chị liên hệ với Cục Thú y để được hướng dẫn cụ thể.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO