Hỏi bởi: Trần Thanh  lúc 08:16 sáng ngày 27/03/2020 | 1 trả lời | 143 lượt xem

K/g: Cục! Cơ sở chúng tôi là hộ kinh doanh, thực hiện mua rong biển, hoa cúc, táo đỏ, la hán quả về đóng gói và bán cho cơ sở nấu trà sâm bông cúc. Vậy Cơ sở của chúng tôi có phải thực hiện xin cấp giấy chứng nhận ATTP không? Xin cảm ơn!

TRẢ LỜI

       Căn cứ vào khoản 10 Điều 3 và điểm c khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nếu cơ sở của bạn chỉ thực hiện sơ chế (không có hoạt động chế biến) thì không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

       Cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận ATTP thì thuộc đối tượng phải thực hiện ký cam kết theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO