Hỏi bởi: Nguyễn Quốc Hương  lúc 03:15 chiều ngày 19/03/2020a | 1 trả lời | 147 lượt xem

Cơ sở chúng tôi sử dụng một số loại nấm ăn ủ với muối ăn khoảng thời gian từ 3-6 tháng chắt lọc ra dung dịch màu nâu, vậy dung dịch này có được gọi là nước mắm nấm không?

TRẢ LỜI

Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2018 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-16:2012/BNNPTNT Cơ sở sản xuất nước mắm - Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm: Nước mắm là dung dịch đạm trong (không vẩn đục) được tạo thành từ quá trình lên men hỗn hợp cá (hoặc thuỷ sản khác) và muối.

      Do đó, sản phẩm của bạn không không đủ điều kiện gọi là nước mắm theo quy định.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO