Hỏi bởi: Võ Thị Lan Hương  lúc 07:09 tối ngày 12/03/2020 | 2 trả lời | 290 lượt xem

Kính gửi Quý Cục, tôi công tác tại phòng HCTH thuộc Chi cục QLCL NLS&TS, được giao phụ trách công tác TTHC tại đơn vị, tôi xin hỏi về Thông tư số 38 như sau:"Điều 16. Xử lý kết quả thẩm định: Sau khi thẩm tra biên bản thẩm định của đoàn thẩm định (có thể tiến hành thẩm tra thực tế tại cơ sở nếu cần), trong thời gian không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thẩm định". Tôi muốn hỏi: bộ phận nào thực hiện thẩm tra biên bản thẩm định? công chức thuộc đoàn thẩm định thực hiện luôn công tác thẩm tra hay phải thành lập tổ thẩm tra BB thẩm định? Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Cục

TRẢ LỜI

       Bạn là cán bộ Chi cục Quản lý chất lương nông lâm sản và thủy sản, đề nghị báo cáo Lãnh đạo cơ quan có văn bản gửi về Cục để được hướng dẫn (theo hướng dẫn tại công văn 1401/QLCL/TTPC ngày 31/7/2014).                                                    

       Bạn là cán bộ Chi cục Quản lý chất lương nông lâm sản và thủy sản, đề nghị báo cáo Lãnh đạo cơ quan có văn bản gửi về Cục để được hướng dẫn (theo hướng dẫn tại công văn 1401/QLCL/TTPC ngày 31/7/2014).                                                    


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO