Hỏi bởi: TRƯƠNG LÊ TỐ UYÊN  lúc 03:21 chiều ngày 12/03/2020a | 2 trả lời | 112 lượt xem

Xin chào! Tôi được biết Thông tư 23 của Bộ Công Thương có quy định được miễn thuế đối với đường cát Thái Lan và các nước Asean nhập khẩu vào Việt Nam. Hướng dẫn trình tự thủ tục cần đăng ký giúp tôi. Để được kinh doanh mặt hàng này hợp thức tại Việt Nam. Tôi ở An Giang

TRẢ LỜI

   Về Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN của Bộ Công Thương. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Công Thương An Giang để được hướng dẫn cụ thể
   Về Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN của Bộ Công Thương. Đề nghị bạn liên hệ với Sở Công Thương An Giang để được hướng dẫn cụ thể

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO