Hỏi bởi: Hồ Lập  lúc 04:09 chiều ngày 09/03/2020a | 1 trả lời | 192 lượt xem

Xin chào quý Chi Cục, khi Đoàn thanh tra kiểm tra thành phần kim loại nặng của mẫu sản phẩm khô cá của C.ty chúng tôi đã dựa trên chỉ tiêu CƠ THỊT CÁ TƯƠI của BYT để đánh giá trên cá khô, theo C.ty chúng tôi là không đúng. Xin ý kiến của quý Chi Cục?

TRẢ LỜI

Giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm được quy định tại QCVN 8-2:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm của Bộ Y tế. Do đó công ty của bạn cần nghiên cứu kỹ và trao đổi trực tiếp với đoàn thanh tra, kiểm tra để được giải thích việc áp dụng này.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO