Hỏi bởi: Loan  lúc 03:42 chiều ngày 07/03/2020a | 1 trả lời | 192 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN. Xin quý cục cung cấp cho cty chúng tôi đường link để kiểm tra các loại thủy sản được phép xuất khẩu sang thị trường trung quốc. Xin cảm ơn.

TRẢ LỜI

Anh/chị truy cập thư mục Quy định của thị trường Trung Quốc trên website của Cục theo địa chỉ http://www.nafiqad.gov.vn/quy-dinh-cua-trung-quoc_t221c323n334 để tra cứu danh mục loài, sản phẩm được được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO