Hỏi bởi: CAO VĂN NĂM  lúc 08:27 sáng ngày 06/03/2020 | 1 trả lời | 151 lượt xem

Kính gửi: Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nam bộ. Cty chúng tôi được cấp code với sản phẩm cá biển đông lạnh ( không sinh histamine). vậy với sản phẩm cá thu đông lạnh, cty chúng tôi có thể xuất khẩu được không. xin cảm ơn

TRẢ LỜI

Cá thu là sản phẩm có sinh histamin nên không thuộc nhóm sản phẩm tương tự được chứng nhận là cá biển đông lạnh (không sinh histamin). Do đó, cơ sở cần đăng ký để được chứng nhận bổ sung sản phẩm, nhóm sản phẩm cá biển (có sinh histamin).

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO