Hỏi bởi: Phan Thị Hoa  lúc 03:20 chiều ngày 26/02/2020a | 1 trả lời | 296 lượt xem

Kính chào quý cục! Tôi có cơ sở chế biến cà phê rang xay, đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP năm 2019. Năm 2020 do cơ sở chúng tôi có đổi địa điểm sản xuất nên tôi đã làm hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP và được hướng dẫn đây là hồ sơ cấp mới vì có đi thẩm định lại điều kiện ATTP cơ sở và thu phí 700k. Xin hỏi quý cục, trường hợp của tôi là cấp mới hay cấp lại? Xin cám ơn.

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 09:27 sáng ngày 03/03/2020

- Theo quy định tại Khoản 5 Điều 17 Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT, có 2 trường hợp cơ sở có thể đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ kiều kiện ATTP là (1) Trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn, cơ sở nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận ATTP trong trường hợp tiếp tục sản xuất, kinh doanh, (2) Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP.

- Trường hợp cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, đồng nghĩa đã thay đổi các điều kiện bảo đảm ATTP so với ban đầu nên khi cơ sở có đề nghị, cơ quan quản lý sẽ thẩm định điều kiện thực tế và cấp mới Giấy chứng nhận ATTP nếu cơ sở đáp ứng đủ điều kiện về ATTP.

 


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO