Hỏi bởi: Nguyen anh minh  lúc 08:52 sáng ngày 25/02/2020 | 1 trả lời | 270 lượt xem

Kính thưa quí Cục! Cơ sở tôi sản xuất patê, chả lụa trong quá trình sản xuất có sử dụng phụ gia thực phẩm Sodium acetate. Đoàn kiểm tra đến kiểm tra nói phụ gia đó không được phép sử dụng trong sản phẩm thịt đã qua xử lý nhiệt. Tôi đã điện thoại hỏi bên Công ty bán phụ gia thực phẩm, Cty trả lời là được phép sử dụng trong chế biến patê, chả lụa. Vậy quí Cục cho tôi hỏi phụ gia Sodium acetate có được phép dùng trong sản xuất patê, chả lụa không? Xin chân thành cám ơn!

TRẢ LỜI

      1. Natri acetate/Sodium acetate-262 (i) là phụ gia được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm (quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm). Tại phụ lục 3 của Thông tư số 24/2019/TT-BYT quy định phụ gia thực phẩm Sodium acetate-262 (i) và sản phẩm thịt quy định tại mục 08.3 là đối tượng phụ gia sử dụng theo GMP. Nguyên tắc sử dụng phụ gia theo GMP theo Điều 8 Thông tư số 24/2019/TT-BYT.

        2. Ngoài ra, theo quy định Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ (Khoản 3 Điều 6, Điều 8) và khoản 2 Điều 11 Thông tư số 24/2019/TT-BYT: Đối với phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng phải đăng ký bản công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trước khi đưa vào sử dụng hoặc trước khi lưu thông trên thị trường.

        Trong quá trình sử dụng phụ gia, Công ty có thể yêu cầu Công ty bán phụ gia cung cấp tài liệu nêu tại mục 2 nêu trên hoặc liên hệ với Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế để được cung cấp thông tin chi tiết về từng loại phụ gia.


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO