Hỏi bởi: Phạm Thị Duyên  lúc 08:33 sáng ngày 25/02/2020 | 1 trả lời | 247 lượt xem

Kính chào Quý Cục! Công ty chúng tôi hiện sản xuất mặt hàng thủy hải sản. Xin cho hỏi: Theo quy định pháp luật, có quy định nào về nhiệt độ kho lạnh và nhiệt độ trung tâm sản phẩm của sản phẩm thủy hải sản trong kho lạnh bao nhiêu là đạt yêu cầu. Nhờ quý cục tư vấn giúp. Trân trọng Cảm ơn Quý Cục!

TRẢ LỜI

Công ty cần căn cứ mục 2.5.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-09:2009/BNNPTNT về kho lạnh thuỷ sản - điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành:

2.5.2. Trong điều kiện bảo quản sản phẩm thuỷ sản, nhiệt độ kho lạnh phải đạt ổn định ở - 20oC ± 2oC; nhiệt độ tâm sản phẩm phải đạt –18oC hoặc thấp hơn;

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO