Hỏi bởi: Phúc  lúc 09:14 sáng ngày 20/02/2020 | 1 trả lời | 227 lượt xem

Thưa quý cục nhà tôi có trồng nấm đông trùng hạ thảo trong nhà, sau đó sấy khô để pha nước uống. có bán ra thị trường trong nước. Vậy cơ sở của tôi thuộc sự quản lý của cơ quan nào và có phải xác nhận kiến thức, khám sức khỏe,làm giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP không,

TRẢ LỜI

      Nấm đông trùng hạ thảo có thể được sử dụng với mục đích làm thực phẩm thông thường, thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm/dược liệu. Do vậy, bạn cần lưu ý như sau:

      1. Về cơ quan quản lý cơ sở sản xuất, kinh doanh của bạn: Đề nghị bạn tham khảo nội dung trả lời tại địa chỉ website:

 http://nafiqad.gov.vn/FAQ/FAQa/tabid/370/wikiId/12395/language/vi-VN/Default.aspx

       2. Về xác nhận kiến thức, khám sức khỏe đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tại cơ sở của bạn: Đề nghị bạn tham khảo nội dung trả lời tại địa chỉ website:

http://nafiqad.gov.vn/FAQ/FAQa/tabid/370/wikiId/12453/language/vi-VN/Default.aspx

       3. Về cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể:

      - Cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định tại Điều 11, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

      - Cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định tại Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

       Đề nghị bạn tham khảo các quy định nêu trên để thực hiện.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO