Hỏi bởi: Nhiên  lúc 02:41 chiều ngày 13/01/2020a | 1 trả lời | 343 lượt xem

kính gởi cục quản lý chất lượng thủy sản : tôi muốn hỏi thời gian giữ nhiệt sau luộc là bao lâu , hoặc nằm trong qui định hay thông tư nào ?xin chân thành cám ơn

TRẢ LỜI

Câu hỏi của bạn không đủ thông tin để có thể trả lời

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO