Hỏi bởi: Trần Thị Hà Ny  lúc 04:09 chiều ngày 07/01/2020a | 1 trả lời | 337 lượt xem

Kính chào quý Cục, Hiện nay các chất kháng sinh bị cấm trong thủy sản được ban hành trong thông tư hay quy định nào vậy ạ. Thông tư 24-2013/BYT không đề cập đến các chỉ tiêu đó ạ.

TRẢ LỜI

- Hiện nay danh mục hóa chất kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh động vật thủy sản được quy định tại Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO