Hỏi bởi: Nguyễn Đức Quý  lúc 04:47 chiều ngày 06/01/2020a | 2 trả lời | 1000 lượt xem

Gia đình chúng tôi hoạt động sản xuất giò me (chế biến giò từ thịt me (bê)) nhưng trong giấy đăng ký kinh doanh chỉ là ghi nghành nghề sản xuất giò chả. Khi tôi đi xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thì chi cục có hương dẫn tôi làm lại giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp. Vậy có đúng không?

TRẢ LỜI

      Giấy đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề kinh doanh sản xuất giò chả thì được sản xuất kinh doanh giò chả làm từ nguyên liệu khác nhau khi đáp ứng điều kiện kinh doanh thực phẩm.
      Giấy đăng ký kinh doanh có ghi ngành nghề kinh doanh sản xuất giò chả thì được sản xuất kinh doanh giò chả làm từ nguyên liệu khác nhau khi đáp ứng điều kiện kinh doanh thực phẩm.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO