Hỏi bởi: Phạm Duyên  lúc 03:24 chiều ngày 03/01/2020a | 1 trả lời | 224 lượt xem

Kính chào cục QLCL Nông Lâm Sản và Thủy sản! Công ty chúng tôi hiện nay đang sản xuất mặt hàng đùi ếch đông lạnh xuất sang thị trường EU (Đã có mã EU-code). Hạn sử dụng công ty đang để cho mặt hàng này là 24 tháng. Xin cho hỏi: 1) Có quy định pháp luật nào về hạn sử dụng cần tuân thủ? 2) Chúng tôi muốn nâng hạn sử dụng lên 30 tháng có được không. Nếu được, thì cần phải làm những gì. Trân trọng cảm ơn!

TRẢ LỜI

- Theo Khoản 19 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm "Thời hạn sử dụng thực phẩm là thời hạn mà thực phẩm vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng và bảo đảm an toàn trong điều kiện bảo quản được ghi trên nhãn theo hướng dẫn của nhà sản xuất"

- Do đó, tùy thuộc vào tính chất sản phẩm công ty chịu trách nhiệm xác định thời hạn sử dụng (có đầy đủ cơ sở chứng minh) và tiến hành công bố thời hạn sử dụng.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO