Hỏi bởi: Nguyễn Đức Quý  lúc 10:02 sáng ngày 25/12/2019 | 1 trả lời | 448 lượt xem

Xin hỏi quý Cục về thực hiện ký cam kết đối với công ty! Công ty chúng tôi nhập gạo từ nơi khác về, đã bao gói sẵn, bao bì ghi đầy đủ thông tin thì thực hiện ký cam kết hay phải cấp GCN ATTP. Nếu ký cam kết thì công ty chúng tôi có phải trình hồ sơ về khám sức khỏe và giấy xác nhận kiến thức ko?

TRẢ LỜI

Theo mô tả, Công ty của bạn thuộc diện phải ký cam kết theo quy định của Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

         Về khám sức khỏe và giấy xác nhận kiến thức: Quy định hiện hành (Nghị định số 123/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018) không yêu cầu về nội dung này.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO