Hỏi bởi: sáu  lúc 04:53 chiều ngày 17/10/2019a | 1 trả lời | 403 lượt xem

tại sao mực nút lại khg nhập vào thị truong trung quốc

TRẢ LỜI

Mực nút có tên khoa học là Sepiella spp hiện chưa có tên trong danh sách các loài/ dạng sản phẩm thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào Trung Quốc (được đăng tải trên Website của Tổng cục hải quan Trung Quốc). Do vậy, mực nút chưa được nhập khẩu vào thị trường Trung Quốc.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO