Hỏi bởi: Hoàng Châu Long  lúc 04:45 chiều ngày 05/05/2016a | 1 trả lời | 1433 lượt xem

Thư quý cục, công ty tôi đã có giấy chứng nhận ATVSTP do cục cấp, được phép xuất khẩu.Nhưng khi muốn bán hàng nội địa thì ngoài việc đăng ký với chi cục VSATTP-sở y tế các loại giấy tờ...còn có bổ sung thêm HACCP? Vậy giấy chứng nhận này có tương đương với chứng nhận HACCP để làm hồ sơ cung cấp không?

TRẢ LỜI

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 14, Thông tư số 48/2013-TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chương trình quản lý Chất lượng theo nguyên tắc HACCP là một trong những nội dung kiểm tra thẩm định tại cơ sở để cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

- Công ty của anh/chị đã được Cục kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, do đó, chương trình quản lý chất lượng theo nguyên tắc HACCP của Công ty đã được Cục kiểm tra, thẩm định, đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam 02-02:2009/BNNPTNT (theo quy định tại Điều 14, Thông tư số 48 nêu trên). 


Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO