Hỏi bởi: Trần Thị Lam  lúc 08:49 sáng ngày 06/06/2019 | 0 trả lời | 59 lượt xem

Kính thưa Quý cục, xin cho hỏi một số cơ sở thuộc loại hình quản lý theo Thông tư số 17/2018/TT-BNN chỉ thực hiện ký cam kết sản xuất an toàn. Tuy nhiên, nếu cơ sở, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo TT 38/2018/TT-BNNPTNT thì cơ quan chức năng có căn cứ biên bản kiểm tra theo TT38/2018/TT-BNNPTNT để thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm khi cơ sở đảm bảo không ah. Xin chân thành cảm ơn nhiều (Câu hỏi này tôi đã hỏi Cục có nói liên hệ qua điện thoại không được, chắc do khi đó điện thoại hết pin hay sao ah, nên mong Cục quan tâm xem xét, trả lời để thực hiện).

TRẢ LỜI

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này!

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO