Hỏi bởi: Nguyễn Phi Hùng  lúc 05:54 chiều ngày 05/06/2019a | 1 trả lời | 185 lượt xem

Hiện nay tôi đang thu mua các mặt hàng cá đao,cá bò,cá phèn...và một số mặt hàng khác,tôi muốn hỏi làm thế nào để tôi có thể xin được Code Nafiqad để hàng hoá được xuất chính ngạch vào thị trường TQ.

TRẢ LỜI

Cơ sở sản xuất cần gửi hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (được sửa đổi bởi các Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017, 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018) về Cục (hoặc Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ) để được thẩm định. Nếu kết quả đạt yêu cầu, Cục sẽ tổng hợp, đề nghị Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc đưa vào danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường này. Ngoài ra, từng lô hàng được sản xuất, bao gói tại cơ sở đã có tên trong danh sách phải được Trung tâm chất lượng vùng thuộc Cục thẩm định cấp chứng thư theo quy định.

Anh/chị nghiên cứu thêm Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi các Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017, 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018) nêu trên để biết thêm chi tiết.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO