Hỏi bởi: Lê Bá Vấn  lúc 04:04 chiều ngày 05/06/2019a | 1 trả lời | 171 lượt xem

Kính thưa quý cục: Tôi muốn làm giấy kiểm dịch chất lượng sản phẩm thủy sản, vậy tôi phải làm hồ sơ như thế nào và cần những loại giấy tờ gì. Tôi cần gửi hồ sơ cho ai và như thế nào?, tôi ở nghệ an. tôi cảm ơn!

TRẢ LỜI

Đề nghị anh/chị cung cấp đầy đủ thông tin: mục đích sử dụng của sản phẩm (sản phẩm thủy sản được sử dụng làm thực phẩm cho người hay không), thị trường tiêu thụ (sản phẩm được tiêu thụ trong nước hay xuất khẩu vào thị trường nào?) để Cục hướng dẫn cụ thể hoặc giới thiệu tới cơ quan có chức năng, nhiệm vụ phù hợp.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO