Hỏi bởi: Đặng Mai Phương  lúc 09:46 sáng ngày 03/06/2019 | 1 trả lời | 237 lượt xem

Kính thưa quý Cục! Tôi có cơ sở mua bán thực phẩm: rau củ, thịt gia súc, thủy sản (có giấy đăng ký hộ kinh doanh). Theo tôi nghiên cứu theo nghị định 15 /NĐ-CP thì cơ sở của tôi không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Vậy cơ sở của tôi có cần phải thi sát hạch kiến thức attp và khám sức khỏe không? Theo nghị định 66 và 123 thì có cần 2 loại giấy đó ko?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 03:21 chiều ngày 19/06/2019a

Bạn có thể tham khảo câu trả lời của Cục đối với những câu hỏi có nội dung tương tự câu hỏi của bạn tại mục hỏi đáp, hoặc mục tài liệu phổ biến trên website của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

 Địa chỉ tham khảo cụ thể: http://nafiqad.gov.vn/cong-van-1064qlclttpc-ngay-1362019-ve-viec-cap-giay-xac-nhan-kien-thuc-attp-doi-voi-co-so-nho-le_t221c312n4596

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO