Hỏi bởi: Huỳnh Sanh Bửu Phước  lúc 04:56 chiều ngày 31/05/2019a | 1 trả lời | 197 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN:Làm hồ sơ cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP có cần giấy khám sức khỏe không?

TRẢ LỜI

Phòng Thanh Tra, Pháp Chế 03:36 chiều ngày 19/06/2019a
Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được quy định tại Điều 10 Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ Y tế, Nông nghiệp Phát triển nông thôn và Công Thương. Theo đó, không yêu cầu thành phần giấy khám sức khỏe.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO