Hỏi bởi: Trương Y Phương  lúc 03:54 chiều ngày 27/05/2019a | 1 trả lời | 163 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN. Cty chúng tôi muốn xuất khẩu mặt hàng vảy cá khô sang thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc, chúng tôi cần kiểm tra những chỉ tiêu vi sinh, hóa học gì để được cấp chứng thư xuất khẩu vào 2 thị trường này và giới hạn cho phép của những chỉ tiêu này.

TRẢ LỜI

Đối với sản phẩm vảy cá, anh/chị cần nêu rõ mục đích sử dụng sử dụng.

- Trong trường hợp sản phẩm xuất khẩu không sử dụng làm thực phẩm cho người: anh/chị liên hệ với Cục Thú y theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công để được hướng dẫn.

- Trong trường hợp sản phẩm xuất khẩu sử dụng làm thực phẩm cho người:

Trước hết, cơ sở sản xuất cần gửi hồ sơ đăng ký thẩm định điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (được sửa đổi bởi các Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNT ngày 13/02/2017, 16/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018) về Cục (hoặc Chi cục QLCL nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ/Nam Bộ) để được thẩm định. Nếu kết quả đạt yêu cầu, Cục sẽ đề nghị Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Hàn Quốc đưa vào danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường này. Ngoài ra, từng lô hàng được sản xuất, bao gói tại cơ sở đã có tên trong danh sách phải được Trung tâm chất lượng vùng thuộc Cục thẩm định cấp chứng thư theo quy định. Danh mục chỉ tiêu kiểm tra và mức giới hạn theo Quyết định 2864/QĐ-BNN-QLCL ngày 24/11/2011 và Quyết định 1471/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/6/2012.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO