Hỏi bởi: Nam  lúc 10:04 sáng ngày 20/05/2019 | 1 trả lời | 139 lượt xem

Kính gửi: CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN. Cty chúng tôi muốn xuất thịt ghẹ sang thị trường HÀN QUỐC. nhưng khách hàng muốn lấy tên khoa học của ghẹ là: Portunus trituberculatus - Ghẹ chấm. nhưng chúng tôi tra trong bảng danh sách các loài thủy sản ( công văn số 3997/TS-KHCN ngày 31/12/2001) lại không có tên khoa học loại ghẹ này. vậy chúng tôi có thể đăng ký kiểm hàng và xuất hàng với tên khoa học của loại này không. xin chân thành cám ơn

TRẢ LỜI

Việc sử dụng tên khoa học phải đúng với loài thủy sản. Do đó công ty cần xác định chính xác và ghi đúng tên của loài dùng để chế biến, kể cả việc gửi mẫu định danh nếu cần thiết. Trên cơ sở các cơ sở khoa học do công ty cung cấp về định danh, việc cấp chứng thư sẽ được xem xét cho phù hợp thực tế.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO