Hỏi bởi: Nguyễn Nam  lúc 10:32 sáng ngày 11/05/2019 | 1 trả lời | 157 lượt xem

Thưa cục, hiện tại giấy chứng nhận đảm bảo ATVSTP của công ty thủy sản của chúng tôi gần hết hạn, theo qui định mới có cần đăng ký thẩm định lại để gia hạn giấy chứng nhận không? hiện tại công ty có chứng nhận quốc tê BRC.

TRẢ LỜI

Theo điểm k khoản 1 điều 12 Nghị định 15/2018/NĐ-CP của chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm, “Cơ sở đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (IFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (BRC), Chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000) hoặc tương đương còn hiệu lực” không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện bảo đảm ATTP. Do đó, cơ sở không phải đăng ký để thẩm định gia hạn giấy chứng nhận nhưng vẫn phải chấp hành chế độ thẩm định đánh giá định kỳ theo quy định.

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO