Hỏi bởi: Nguyễn Nam  lúc 10:26 sáng ngày 11/05/2019 | 1 trả lời | 142 lượt xem

Thưa quý Cục,hiện tại công ty chế biến thủy sản được xếp hạng 1 vào tháng 05/2018( thời gian thẩm định lại12 tháng), theo thông tư mới số 16/2018/TT thì công ty chúng tôi được tính 18 tháng không??

TRẢ LỜI

Ngày 29/10/2018 Bộ NN&PTNT ban hành Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 13/12/2018). Theo điểm b mục 2 khoản 4 Điều 2 Thông tư 16/2018/TT-BNNPTNT, các Cơ sở có kết quả thẩm định đánh giá xếp hạng 1, hạng 2 sẽ áp dụng tần suất thẩm định đánh giá định kỳ là 01 lần trong 18 tháng. Như vậy, Công ty sẽ được thẩm định đánh giá định kỳ 1 lần trong 18 tháng tính từ tháng 5/2018.  

Copyright by NAFIQAD
Thiết kế và phát triển bởi NEVICO